Lapsiperheille tarkoitetuista palveluista kertova blogi

« takaisin kotisivulle (homepage)

Sijaishuoltopalvelut auttavat perheitä haastavissa tilanteissa

Julkaistu

Tervetuloa lapsiperheiden palveluista kertovan blogini pariin. Tällä kertaa kirjoitan hieman vakavammasta, mutta sitäkin tärkeämmästä aiheesta. Tänään aiheenani ovat sijaishuoltopalvelut. Mitä näillä palveluilla tarkoitetaan ja kenelle ne on suunnattu? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen kirjoituksestani.

Sijaishuolto-sanalla on jossakin määrin negatiivinen kaiku ja juuri tämän vuoksi olen päättänyt perehtyä tähän aiheeseen tänään hieman syvemmin. Kyse on kuitenkin perheiden ja erityisesti lasten parhaaksi tarkoitetusta palvelusta ja oma missioni onkin luoda positiivista kuvaa tästä perheiden elämää tukevasta mahdollisuudesta.

Joskus kotiolot eivät takaa turvallista kasvuympäristöä lapselle

Sijaishuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi ei syystä tai toisesta voi asua kotonaan vanhempiensa huollettavana. Tällaiset tilanteet voivat kummuta vanhempien päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista ja parisuhdeongelmista, mutta myös erityistarpeita omaavan lapsen hyvinvoinnin takaamisesta. Jokainen vanhempi ei ole kyvykäs takaamaan lapselleen riittävän hyvää huoltoa ja turvallista kotia. Sijaishuollon palveluiden tarkoituksena on tukea tällaisessa tilanteessa olevia perheitä.

Lapsen sijoittaminen on aina äärimmäinen keino, eikä siihen ryhdytä kevyin perustein. Erilaisilla palveluilla pyritään tukemaan perhettä ja pitämään perhe koossa mahdollisimman pitkään. Joskus valitettavasti ei vain ole muuta vaihtoehtoa. Sijaishuolto on väliaikainen ratkaisu, jossa lapselle mahdollistetaan turvallinen kasvuympäristö kodin ulkopuolella siksi aikaa kun hänen vanhempansa pyrkivät erilaisten tukipalveluiden avulla saamaan oman elämänsä kuntoon. Kun kotiolot ovat tarpeeksi vakaat, voi lapsi muuttaa takaisin oman perheensä luokse. Sijaishuollon päämäärä on perheen yhteen palauttaminen. Tätä päämäärää kohti pyritään eri alojen ammattilaisten tuella.

Lapselle voi löytyä väliaikainen koti sukulaisten, sijaisperheen tai mahdollisimman kodinomaisessa laitoksessa, jollainen on vaikkapa Lastenkoti Villatossu Oy. Lapsen väliaikainen koti valikoituu hänen omien tarpeidensa mukaan. Useilla sijaishuollon asiakkaina olevien perheiden lapsilla on haasteita esimerkiksi koulunkäynnissä tai muussa kehityksessä. Heidän taustansa on usein rikkonainen ja he ovat voineet elää joskus pitkäänkin ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja huolenpitoa. Lapsella voi olla menneisyydestään erilaisia traumoja, joiden käsittelyyn hän tarvitsee apua. Sijaishuoltopalvelut pyrkivät takaamaan jokaiselle lapselle hänen tarvitsemansa tuen, jotta hänestä voi kasvaa tasapainoinen aikuinen.

Aiheesta riittäisi paljon enemmänkin kirjoitettavaa, mutta toivottavasti sait jonkinlaisen mielikuvan lyhyestä artikkelistani. Jätä ihmeessä minulle kommenttisi aiheesta!


jaa